I ROLLERNA
Maggie Sanna Ingermaa Nilsson
Brick Kalle Malmberg
Pappa Petter Andersson
Mamma Åsa Arhammar
Gooper Mathias Lithner
Mae Hanna Schön
Övriga roller
Samuel Ånfors
Erik Nordström
Ada Lithner Schön
Märta Lithner Schön
Harry Lithner Schön
Gusten Ingermaa Malmberg
Premiär 2 mars 2024
Kulturhuset Spira - Jönköping.
Back to Top